GK4 Kart Series (GK4), een handleiding voor nieuwe deelnemers

Als je de instap in de karting maakt en aan races wilt gaan deelnemen loop je tegen veel vraagstukken en regels aan. Ook al omdat diverse onderwerpen bij de diverse organisatoren weer net iets anders ingericht zijn loop je het risico “door de bomen het bos niet meer te zien”.
We zijn kartliefhebbers en doen er alles aan om onze prachtige sport bereikbaar te maken voor iedereen. Vandaar dat we een aantal wetenswaardigheden voor u op een rijtje hebben gezet over de GK4 Kart Series. We hopen dat we u hiermee kunnen ondersteunen in het wegwijs worden in onze prachtige sport. Oriënteer je wel eerst goed op de mogelijkheden, ook gelet op het budget dat je per klasse nodig bent.

De leeftijd vanaf welke je al in de GK4 kunt racen is 6 jaar, in het jaar dat je zes wordt, voor de klasse Honda Cadet. Er is geen maximum leeftijd gesteld. We zijn tenslotte zo jong als we ons voelen.
U kunt zelfstandig met “eigen” materiaal deelnemen of in teamverband met materiaal van de teams. Onderhoud van het materiaal is van groot belang. Onze servicepunten zullen u graag over hun mogelijkheden informeren. Een lijst met GK4 service-/zegelpunten is voor u als download op de GK4 site geplaatst.

De Nederlandse bond KNAF plaatst maandelijks een “Karting News Flash” en een “KNAF Magazine” op haar internetsite www.knaf.nl. Zeer de moeite waard.

Bij vragen, stel ze gerust per e-mail, we antwoorden altijd zo snel mogelijk.

GK4 organisatie en kartkampioenschappen

 1. De GK4 wordt georganiseerd door Cpoint Nederland en AKRT België en is met deelnemersgroepen tot 200 rijders het grootste kartkampioenschap in Nederland.
 2. De GK4 wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse bond (ASN) KNAF en is het officieel Nederlands-Belgisch Club Kampioenschap Karting.

Onder de GK4 organisatie vallen de volgende kampioenschappen:

GK4 Kart Series (GK4) sprintwedstrijden, met de klassen

 • Honda Cadet (+Rookie = eerstejaars rijders in deze klasse)
 • Mini-Parilla (+Rookie)
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Junior Nationaal (Junior instapklasse)
 • IAME X30 Senior (+Rookie)
 • Senior Nationaal (Senior instapklasse voor Rotax Max en IAME X30)
 • Dutch Wankel Series (niet in 2020)
 • Open Schakel (KZ2 en X30 Super Shifter)
 • Formula Honda 9PK (ééndaagse endurance evenementen tijdens de GK4 weekenden, aangevuld met twee races op Strijen tijdens het Grande Kart Festival); een   1-uurs endurance race ( Junior, Senior, Ladies).

BEKC Endurance Karting 4Teams

 • Zes ééndaagse evenementen
 • 2- en 3-uursraces voor teams van 1-4 personen
 • Toegelaten motoren Rotax Max en IAME X30 Junior en Senior

Door Cpoint/AKRT worden tevens de volgende officiële KNAF Nederlandse kampioenschappen georganiseerd:

 1. IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
 2. TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS
 3. TILLOTSON FREE
 4. Nederlands Kampioenschap Huurkarts NKH (NKH, NKH KIDs, TILLOTSON T4 Huurkart)

Algemene voorwaarden, Inschrijfformulier, tarieven en kosten

 • Er wordt georganiseerd onder de Algemene Voorwaarden GK4 (download GK4 site).
 • Bij de eerste deelname geeft u éénmalig het ingevulde en ondertekende Inschrijfformulier (download GK4 site) af bij de administratieve controle.
 • Informatie over tarieven en kosten is voor u in een overzichtelijk document verwerkt (download op de site).

Kartkalender

De kalender bestaat uit zes wedstrijden, die op de mooiste banen in België (Genk (2x), Mariembourg(2x), Spa-Francorchamps en Nederland (Venray) worden verreden.
De populaire GK4 budgetklasse Formula Honda 9PK krijgt in 2020 twee extra races op Kartbaan Strijen tijdens het Grande Kart Festival, waardoor het totaal voor deze klasse op acht races komt.

Reserveren

Reserveren voor één of meer races kan eenvoudig via de website.

 • Een handleiding treft u als download op onze internetsite.
 • Wanneer de reservering succesvol is afgerond, ontvangt u per email een bevestiging met voucher voor de gereserveerde wedstrijd(en).
 • Deze voucher(s) is/zijn uw bewijs van reservering.
 • Vergeet u niet om de voucher mee te nemen naar de betreffende wedstrijd.
 • Reservering met betaling a contant is mogelijk op aanvraag via email (rekening houden met een opslag).

Leeftijden en volmacht vertegenwoordiging rijder

 • Leeftijden staan vermeld in het Wedstrijd Reglement (download GK4 site).
 • Dispensatie leeftijd kan worden verleend op aanvraag.
 • Wettige vertegenwoordigers kunnen zich bij de races laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De volmacht treft u als bijlage in het Wedstrijd Reglement.

Licentie, Eéndaags Registratie Bewijs (ERB), kartcertificaat, kartscholen

 • De licentie kunt u voor Nederland aanvragen bij de KNAF via www.knaf.nl voor België bij de RACB via www.racb.com.
 • Voor Nederlandse deelnemers let op: indien het uw eerste licentie aanvraag betreft dient u in het bezit te zijn van een certificaat afgegeven door een KNAF erkende kartschool.
 • De aan de GK4 gelieerde kartscholen zijn die van Kartscholen.nl.
 • We verwijzen u graag naar een van de aangesloten kartscholen voor het volgen van een betere  kartopleiding.
 • Zie www.kartscholen.nl of de Facebookpagina Kartscholen.nl voor de lijst met de betere kartscholen.
 • De minimaal vereiste licentie is voor Nederlandse deelnemers de KNAF Clublicentie, voor Belgische deelnemers de Licentie Nationaal en voor buitenlandse deelnemers de nationale clublicentie van een andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA.
 • De ouder- kind licentie is vereist ingeval van minderjarigheid rijder
 • Er kan door Nederlandse en Belgische rijders twee keer middels een ERB - Evenement Registratie Bewijs - van de KNAF worden deelgenomen, voor Nederlandse rijders aan te vragen via www.knaf.nl en voor Belgische rijders via de GK4 organisatie. Daarna wordt de betreffende Clublicentie gevraagd.

Service- en Zegelpunten

 • We werken nauw samen met onze service- en zegelpunten, waardoor de GK4 een kampioenschap “van ons allemaal” is.
 • Een lijst met service-/zegelpunten is als download op de GK4 site geplaatst.

Transponder (huur)

 • Een transponders kun u zelf verzorgen of huren via de organisatie via de link http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm (dhr. Ombecq).
 • Huurtransponders kunnen worden afgehaald bij de administratieve controle
 • Kosten € 25,00 voor een weekend.
 • Aub als borg € 50,00 en Licentie of ID kaart meenemen. Beide krijgt u zondag na inleveren van de transponder retour. Dit ten laatste 1 uur na de race.
 • Op de zaterdagen is het voeren van een goed werkende transponder vanaf de tweede training verplicht.

Bijzonderheden kleding, karts en klassen, techniek, huur motoren, banden

 • De vereiste kleding en bijzonderheden wordt omschreven in het Wedstrijd Reglement.
 • Helmen en kartoveralls alleen met CIK/FIA keurmerk. Extra bij Helmen, toelating helmen met “E keurmerk”.
 • Handschoenen, schoenen, onderkleding, nek- en rib/body protectie zijn niet aan CIK/FIA keur onderhevig. Toelating ter beoordeling van de GK4 organisatie.
 • Het dragen van neksupport en body-/ribprotectie is verplicht onder de 16 jaar. Overigens adviseren we iedere rijder deze support te dragen.
 • Toegelaten karts uitsluitend de door de GK4-organisatie bekendgemaakte karts en onderdelen, zoals vermeld in de Technische Reglementen per klasse.
 • Het maximum aantal rijders per klasse bedraagt 36.
 • Er mag in de GK4 per rijder in één klasse worden deelgenomen.
 • Startnummers kunnen worden aangevraagd in de reservering bij “Bijzonderheden”.
 • Bij meerdere aanvragen voor een zelfde startnummer wijst de organisatie deze toe.
 • Minimum gewicht rijders en karts per klasse staat vermeld in het Wedstrijd Reglement.
 • Ondergronden en startnummers;
 • Alle klassen ondergrond geel / cijfers zwart.
 • Afmetingen en nummers per klasse staan vermeld in het Wedstrijd Reglement.
 • We werken met verzegeling van motoren en op de wedstrijddagen met strenge keuringen, teneinde een grote kostenpost en tuning tegen te gaan.
 • Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
 • Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
 • Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we vijf UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde.
 • De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.
 • Technische keuring: elke rijder ontvangt bij de administratieve controle een registratieformulier voor het materiaal, het Formulier Technische Registratie.
 • Alle details betreffende het materiaal moeten op dit formulier worden vermeld voordat het materiaal wordt aangeboden bij de Technische Keuring.
 • De banden per klasse en de prijzen treft u in de download Bandenreglement.
 • Banden kunt u bestellen bij uw favoriete GK4 servicepunt of via email gk4tyres@outlook.be.
 • De banden worden op de vrijdag/zaterdag uitgeleverd bij de truck van DFK.

Tijdens de wedstrijden secretariaat, deelnemerspasjes, gedrag

 • We kennen het GK4 Beleid- Gedragsprotocol (download op de GK4 site).
 • Leest u dit aub goed door.
 • Heb respect voor elkaar en de medewerkers.
 • De administratieve controle bij de wedstrijden is op de vrijdagmiddag omstreeks 16.30 uur en zaterdagochtend om 08.00 uur.
 • Elke rijder ontvangt bij de eerste administratieve controle een deelnemerspasje, geldig voor betreffende rijder en één monteur.
 • Het pasje is geldig voor de volledige duur van het seizoen en is een geldig doorlaatbewijs voor toegang tot het Parc-Fermé.
 • Een teameigenaar kan per 4 rijders een extra deelnemerspasje aanvragen.

Tijdens de wedstrijden bijzonderheden

 • U kunt de races en uitslagen volgen via livetiming. De apps Speedhive (“all events” onder België) en Racehero.
 • Het Secretariaat is voor u het aanspreekpunt tijdens de wedstrijden. U kunt hier met al uw vragen terecht.
 • Briefing. Aanwezigheid is voor iedere rijder verplicht.
 • Ingeval van de klassen Honda Cadet en Mini-Parilla dient de rijder door een volwassene te worden begeleid.
 • Een goedgekeurde brandblusser met een netto inhoud van 5 kilo/liter dient in de paddock op plaatsen waar aan karts gewerkt wordt voorhanden te zijn en voor direct gebruik gereed te zijn.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 meter worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond..
 • De paddock wordt door deelnemers te allen tijde netjes gehouden, te beoordelen door baaneigenaar en GK4-organisatie.
 • Door de baaneigenaar in rekening gebrachte kosten worden in evenredigheid in rekening gebracht aan de deelnemende rijders, of indien de overtreder bekend is, op de overtreder.

Wat mag niet

 • Het is niet toegestaan om met motoren, bromfietsen of andere gemotoriseerde voertuigen rond te rijden (verbrandingsmotor, elektromotor of andere). Laat u die voertuigen aub thuis.
 • In de pits en paddock – het rennerskwartier - heerst een strikt rookverbod en zijn open vuren verboden.
 • In het openbaar nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan.
 • Het warmdraaien van motoren is op het terrein waar de baan is gelegen is niet toegestaan.
 • Camera’s (op kart of rijder) en communicatieapparatuur zijn niet toegestaan.

Inrichting terrein, camping, stroom

 • De paddocks staan altijd vol.
 • Voor u een plaats inneemt dient u onze medewerker te contacteren. Dit is gewoonlijk Ben de Feyter.
 • Op elkaar aansluiten is het verzoek.
 • Een terrein “afzetten” voor een ander is niet toegestaan.
 • Op sommige banen wordt door de baaneigenaar in stroom voorzien.
 • Dit wordt kenbaar gemaakt in de aankondiging.
 • Stroomkosten € 10,00 per dag per rijder, a contant te voldoen bij de administratieve controle.
 • Op de banen waar is voorzien in een campingdeel kunt u daar gebruik van maken.
 • Aanmelden bij de eigenaar van de baan.
 • Er mag niet worden overnacht op de paddocks.
 • Personenauto’s, lege busjes en campers moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd.

Nieuwe reactie toevoegen